Gå direkt till innehåll

Riddarsporre

( Consolida regalis S.F. Gray )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Riddarsporre

Generell information

Alla Consolida-arter är giftiga på grund av innehållet av alkaloider som delphinin och ajacin. Unga plantor och frön har högst koncentration av alkaloiderna. Få förgiftningsfall på häst har rapporterats. Växten ratas i allmänhet. 

Förgiftningssymtom

Andningssvårigheter, rastlöshet, upprördhet, okoordinerade rörelser, buksmärta, muskelspasmer, svårigheter att stå upp. Växten är starkt etsande och har neurotoxisk och neuromuskulär påverkan.

Senast uppdaterad : 2019-12-05