Gå direkt till innehåll

2018 – Preliminära analysresultat för insamlingen av fästingar norr om Dalälven

Under sommaren och hösten 2018 samlade allmänheten in cirka 4200 fästingar från tama och vilda djur, från norr om Dalälven och så långt norrut i landet som fästingar kunde hittas. Stort tack till alla som hjälpt oss att samla in fästingar!

Cirka 1800 fästingar har artbestämts och cirka 1400 fästingar har analyserats. Detta för att vi ska kunna undersöka om och vilka smittor de bär på. Preliminära resultat visar att många av fästingarna bär med sig ett eller flera smittämnen. 

Artbestämningen visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) dominerar i norr liksom i övriga Sverige. Under våren informerade vi dock om att vi upptäckt ett 20-tal tajgafästingar (Ixodes perculcatus). Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige, läs mer här.

Fästing tippas över i provrör från glasplatta av handskprydd hand.
Cirka 1800 fästingar har artbestämts och cirka 1400 fästingar har analyserats. Foto: Annika Karlsson/SVA

De insamlade fästingarna hade främst bitit sig fast på hundar (cirka 45 procent) och katter (cirka 40 procent), men också på människa (ca 12 procent) och andra sällskaps- och husdjur (ca 3 procent). Preliminära analysresultat visar att fästingarna bär med sig ett eller flera smittämnen som kan orsaka sjukdom hos människor och djur. Vidare visar resultaten att 25 procent av fästingarna bär på Borrelia spp., 25 procent på Rickettsia spp., 9 procent på Anaplasma spp. och 6 procent på Babesia spp.

Nu återstår fortsatt arbete med artbestämning, analysarbete och databearbetning (t ex enkätsvar och sjukdomsdata). Vi uppdaterar med nya resultat inom kort.

Insamlingen av fästingar ingår som en del i CLINF-projektet. Läs mer här om projektet.

 

Anna Omazic

Forskare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Giulio Grandi

Forskare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight