Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelmatning och fågelsjukdomar

Läs broschyren

Läs mer i broschyren om till exempel åtgärder som förhindrar sjukdomar och sjukdomstecken och följder. Klicka på bilden för att läsa.

När vintern kommer börjar många mata småfåglar. Det är ett bra sätt att hjälpa vissa fågelarter som annars kan ha svårt att hitta mat vintertid. Men tyvärr kan även sjukdomar hos småfåglar lätt spridas vid utfodring på foderbord och foderautomater eftersom stora mängder fåglar samlas på ett begränsat område, och hygienen lätt kan bli undermålig. Här följer några råd på vad du bör tänka på när du utfodrar fåglar.

Försiktighetsåtgärder mot sjukdomar vid fågelbordet

Håll fågelbordet och marken under bordet så rena som möjligt för att förhindra att fåglar kommer i kontakt med avföring.
Fågelbord bör inte vara konstruerade så att fåglarna sitter i maten. Foderspill ska inte hamna på marken där det blandas med avföring, då fåglar letar mat även där. Lägg gärna granris på marken, eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.

  • Fågelbordet bör rengöras regelbundet, men med utrustning som inte kommer i kontakt med livsmedel – använd till exempel diskborste och diskmedel, eventuellt följt av en desinficering exempelvis med Virkon.
  • Ge fåglarna utrymme - Undvik trängsel vid foderborden, så ha gärna flera utfodringsplatser.
  • Gör fodertråget säkert – Se till att foderbord och foderautomater inte har vassa spetsar och kanter. Även små sårskador kan bli inkörsportar för bakterier och virus, till exempel poxvirus, även hos i övrigt friska fåglar.
  • Använd foder av bra kvalitet - Släng allt foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt ut. Förhindra även att skadedjur, till exempel gnagare, kommer åt fodret där det lagras.
  • Agera tidigt - Med bra förebyggande åtgärder minimerar du antalet sjuka eller döda fåglar vid ditt foderbord. Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor.

Sammanfattning

Man kan få många fina upplevelser och lära sig mycket om fåglar genom att ha fågelutfodring. Men, det medför vissa risker för fåglar som besöker foderborden och ett ansvar för de som sköter utfodringen. Sjukdomar är en av många naturliga processer som påverkar vilda arter. Sjuka fåglar vistas gärna vid foderbord för att enkelt få tillgång till foder, vilket medför att andra fåglar kan blir utsatta för smittorisker. Om du följer de rekommenderade försiktighetsåtgärderna så minskas risken för att småfågelsjukdomar sprids genom fågelutfodringen.   

Sjukdomstecken och följder

Man kan ganska lätt notera allvarligt sjuka fåglar i en småfågelflock. De är mindre uppmärksamma och mindre aktiva. De äter inte och sitter ofta uppburrade vid foderborden, vilket är ett sätt att försöka hålla värmen. De flyger heller inte iväg som förväntat vid störningar.
Tidiga tecken på sjukdom kan vara svåra att upptäcka då småfåglar döljer dessa så länge det går för att undvika intresse från rovdjur.  

Smitta till människor

Salmonellabakterier kan ge sjukdom hos människor liksom hos fåglarna. Grundregeln är att tvätta händerna noga med tvål och vatten efter att ha hållit på med fågelautomater, foderpåfyllning och så vidare. Rengör inte redskap med mera i kök eller där det riskerar att komma i kontakt med livsmedel.

Psittakos eller papegojsjuka, som orsakas av bakterien Chlamydia psittaci kan finnas hos fåglar och kan smitta till människor, exempelvis om man andas in damm vid hantering av fågelbord.

Rapportera in sjukdom och dödlighet

När det uppträder sjukdom eller dödlighet hos fåglarna vid foderbordet vill SVA gärna få in en rapport och material för undersökning. Kontakta alltid SVA först för att diskutera om det är lämpligt att skicka in döda fåglar för obduktion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls