Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stafylokockinfektion hos vilda djur

Stafylokockinfektion med bölder i hud, kroppshålor och inre organ ses framför allt hos harar. Förekommer i hela Skandinavien.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Stafylokockbakterier.
Arter: Framför allt harar.
Spridning: Via sticksår.
Utbredning: Hela Skandinavien.
Årstidsförekomst: Hela året.

Stafylococcinfektion i underhuden. Foto: SVA

Stafylokocker är en grupp bakterier som förekommer allmänt på huden hos människor och djur. De är en del av den naturliga bakteriefloran, men i vissa fall kan de ge upphov till sjukdom. Hos gnagare, och då framfört allt harar, uppstår ofta vid infektion varfyllda bölder under huden, i kroppshålorna eller i muskulaturen. Dessa varbölder uppträder vanligen som enstaka bölder och innehåller ett illaluktande vitt till gulgrönt tjockt var.

Hararna anses få sjukdomen genom att bakterierna kommer in via hudsår. I många fall leder infektionen bara till att en böld uppstår, utan att haren uppvisar några sjukdomssymtom. Sådana harar skjuts då och då under vanlig jakt. I vissa fall leder infektionen till ett mer allmänt förlopp, och flera bölder kan då hittas på olika ställen i kroppen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls