Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella reptiler och amfibier

Kungsboa, gördelödla och gulfotad skogssköldpadda. Foto: SVA

Det är vanligt att reptiler (till exempel ormar, ödlor och sköldpaddor) och ibland även amfibier (groddjur, bland annat grodor, paddor och salamandrar) bär på salmonella och de uppvisar oftast inga sjukdomssymtom. Om dessa djur blir stressade eller sjuka av annan anledning kan dock salmonellabakterierna orsaka sjukdom hos individen.

Reptiler och amfibier bör betraktas som potentiella bärare av salmonella. Det är därför viktigt att vidta försiktighetsåtgärder vid hantering av dessa djur.
Följande punkter är bra att följa:

  • Personer som är särskilt utsatta vid smitta såsom småbarn under 5 års ålder samt gravida kvinnor, äldre personer och andra med nedsatt immunförsvar bör undvika att hantera reptiler/amfibier.
  • Tvätta alltid händerna med varmt vatten och tvål efter kontakt med reptiler/amfibier eller deras terrarier/akvarier  innan du tar i något annat. Tvätta också av ytor som reptiler/amfibier eller deras terrarier/akvarier kommit i kontakt med.
  • Låt inte reptiler eller amfibier röra sig omkring fritt i hemmet och håll dem framför allt borta från kök och andra områden där mat hanteras. Tvätta inte terrarier/akvarier i diskhon. Om dessa tvättas i badkar, rengör alltid badkaret noga innan människor använder det igen. Använd inte munhävertering vid tömning av vatten ur akvarier.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls