Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Toxoplasmos som zoonos

Toxoplasmos orsakas av den encelliga parasiten Toxoplasma gondii, som har en komplicerad livscykel med katten som huvudvärd och många olika djurslag som mellanvärd.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Toxoplasmos hos människa

Infektion med Toxoplasma förlöper vanligen utan kliniska symtom. Om en gravid kvinna, som inte varit i kontakt med smittämnet tidigare, smittas kan dock parasiterna spridas till fostret och i allvarliga fall orsaka missfall eller svåra hjärnskador hos fostret. En medfödd infektion kan också resultera i ögonskador som debuterar först senare i livet. Infektion hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan också få ett allvarligt förlopp. Människor kan infekteras genom infektion av otillräckligt upphettat kött från ett smittat djur eller via avföring från infekterade katter.

Förekomst i Sverige

Parasiten är relativt vanlig hos både djur och människor. Man har i olika svenska studier funnit att cirka 20 procent av de undersökta personerna hade antikroppar mot Toxoplasma. Sjukdomen toxoplasmos hos människa var anmälningspliktigt fram till 2004 och då rapporterades mellan fyra och 18 fall per år.

Fakta om toxoplasmos

Smittämne

Den encelliga parasiten Toxoplasma gondii.

Förekomst

Parasiten är spridd i så gott som hela världen och såväl människor som många olika djurslag kan smittas.

Symtom hos människor

Vanligen inga specifika symtom.
Mer information om toxoplasmos hos människa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Inkubationstid

Några dygn till några veckor.

Mottaglighet

Smittade personer utvecklar som regel livslång skyddande immunitet. Riskgrupper är icke immuna gravida kvinnor och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Smittkälla

Rått kött av varmblodiga djur samt katt-träck.

Smittvägar

Smittan kan spridas till människor genom förtäring av ofullständigt upphettat kött från smittade djur eller via smittade katters avföring. Infekterade katter utsöndrar parasiten i avföringen under några veckors tid. I miljön kan parasiten vara infektiös upp till ett år. Får och andra varmblodiga djur smittas via bete, foder eller vatten som kontaminerats med parasiter. Dessa djur fungerar som mellanvärdar för parasiten som kapslar in sig i muskler och olika organ. Dessa så kallade vävnadscystor kan vara infektiösa i många år.

Kontrollåtgärder

Speciellt gravida kvinnor bör undvika att äta rått eller otillräckligt upphettat kött och att komma i kontakt med avföring från katt. Katter som lever inomhus och inte utfodras med rått kött eller råa organ sprider dock inte någon smitta. Handtvätt efter arbete med jord och sand samt före och efter hantering av rått kött. Djupfrysning av kött samt upphettning till minst 65 grader dödar parasiten. 

Personer som ger lamningshjälp bör använda engångshandskar och tvätta händerna noggrant efteråt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls