Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Yersinios som zoonos

Yersiniainfektion är en tarminfektion som orsakas av zoonotiska arter av Yersinia.  Majoriteten av de rapporterade humanfallen i Sverige orsakas av Y. enterocolitica, endast ett fåtal humanfall av Y. pseudotuberculosis rapporteras årligen i Sverige.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

 

Yersiniabakterier kan överleva i kyla men avdödas vid vanlig värmebehandling. Smittkällan är ofta livsmedel. Foto: SVA

Sjukdomsbilden är varierande och beror på patientens ålder och immunitet. Små barn får oftast en tarminfektion med feber och diarré och lite större barn och ungdomar buksmärtor som påminner om blindtarmsinflammation.  Hos vuxna är tarmsymtomen ofta milda men istället utvecklas ledbesvär och hudutslag. Äldre och personer med nedsatt immunitet kan få en allvarlig blodförgiftning.

Under 2017 anmäldes 243 fall av yersiniainfektion till Folkhälsomyndigheten. Antalet rapporterade fall på människor har minskat de senaste åren, anledningen till minskningen är inte känd. Det faktiska antalet fall av yersinios är sannolikt fler än de rapporterade. Symtomen kan vara lindriga eller ospecifika och analysmetoder bristfälliga.

Y. enterocolitica
finns världen över och hittas ofta i munhåla och avföring hos gris.
Y. enterocolitica är mycket vanlig i grisbesättningar. Smittan kan finnas i cirka 50-70 procent av besättningarna. Griskött anses vara den viktigaste direkta eller indirekta smittkällan för människor. Kontamination av köttet sker under slaktprocessen.

Y. enterocolitica avdödas vid pastörisering och motsvarande värmebehandling men har förmåga att växa vid låga temperaturer, ända ner till noll grader, i vakuumförpackningar och i modifierad atmosfär.

Fakta om yersiniainfektion orsakad av Y. enterocolitica

Smittämne

Yersinia enterocolitica, flera bioserotyper finns. Alla är inte lika patogena.

Förekomst

Förekommer i hela världen.

Symtom hos människor

Beror på ålder. Diarré, feber, buksmärtor, hudutslag, ledbesvär, blodförgiftning. 

Inkubationstid

Oftast tre till sju dygn.

Mottaglighet

Alla kan vara mottagliga. Det är inte känt hur många bakterier som behövs för infektion men infektionsdosen antas vara hög.

Smittkälla

Gris är den viktigaste smittkällan. Även andra livsmedel än griskött och produkter av gris kan vara smittkällor såsom opastöriserade mjölkprodukter, sallad, vatten.  

Smittsätt

Främst genom intag av förorenade livsmedel.

Kontrollåtgärder

God hygien vid slakt och hantering av livsmedel. Tillräcklig upphettning av livsmedel. Undvik långvarig kylförvaring.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls