Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

C.F. Lundströms stiftelse

Start/avslut

2008 - 2010

Utveckling av metodik för att diagnostisera bakteriell njurininflammation (BKD) hos laxfisk

Bakteriell njurinflammation (BKD) är en allvalig sjukdom som drabbar laxfisk, som orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum. Det finns varken funktionell terapi eller vaccin mot BKD. Det är därför viktigt att ha en effektiv diagnostik för att spåra smittade fiskar för att undvika att sjukdomen sprids vidare. Vi har i detta projekt utarbetat en provtagningsteknik där sterila bomullspinnar sticks in i njurvävnaden på fiskar som var smittade med R. salmoninarum. Denna teknik visade på god överensstämmelse med det tidigare provtagningsförfarandet då en bit av njuren skars ut. Provtagningen med bomullspinnar underlättar provhanteringen på laboratoriet, men framförallt ökar möjligheten att samla in provvävnad ifrån en större del av njuren och därmed också möjligheten att spåra smittade fiskar. Vi har också tillsatt bakterien R. salmoninarum till fiskblod och därefter provat två behandlingar av blodprovet innan vi gjort den bakteriologiska undersökningen. Bakterien kunde påvisas med båda preparationsmetoderna. Detta visar på lovande förutsättningar att i framtiden samla in blodprover för undersökningen så att fisken inte måste avlivas för provtagningen.

Senast uppdaterad : 2012-09-13