Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Postrar 2017

Här är några av de postrar från SVA som visats på olika konferenser under 2017.
Klicka på bilden för att se postern i större storlek.

Development of a gp60 subtyping tool for Cryptosporidium felis K. Troell et al., VI International Giardia and Cryptosporidium Conference, Havanna, Kuba.

Novel retrovirus associated with ethmoid tumor in moose (Alces alces) E. Ågren et al., 66th Ann. Int. Conf. of the Wildlife Disease Association, San Cristobal, Mexico.
Retrovirus möjlig orsak till silbenstumörer hos älg

Where is the participation in participatory epidemiology (PE)? K. Fischer, E. Chenais et al., International Society of Economy and Social Science in Animal Health (ISESSAH?), Aviemore, Skottland.
Hur tvärvetenskapligt samarbete kan leda till ökad förståelse och kontroll av peste de petits ruminants (PPR).

Laboratorienätverk ger kunskap K. Bergström, Nordicast, Göteborg.

Pharmacokinetics of Benzylpenicillin in Pigs M. Sjölund et al., 9th ESPHM, Prague, Tjeckien.
Farmakokinetik för bensylpenicillin administrerat till gris.

Campylobacter detection in water S. Ferrari et al., MVNA 5th Int Conf, Guildford, UK.
Campylobacter-detektion i vatten.

Relation between treatment for arthritis during suckling and performance the during fattening period M. Zoric et al., 9th ESPHM, Prague, Tjeckien.

Disease and mortality in returing salmon in Sweden and Finland C. Axén et al., 18th Int Conf on diseases of fish and shell fish, Belfast, UK.
Sjukdom och dödlighet hos återvändande lax i Sverige och Finland

Survival of pathogens during storage of digested residues following pre- or post-hygienization J. Elving and A. Albihn, RAMIRAN 2017, Wexford, Irland.
Överlevnad av patogener under lagring av förpastöriserad/efterpastöriserad rötrest

Stability of white blood cells over time P. Wallgren et al., 9th ESPHM, Prague, Tjeckien.

A web based surveillance system for wild salmonids in Sweden and Finland C. Axén et al., 18th Int Conf on diseases of fish and shell fish, Belfast, UK.
Ett webb-baserat övervakningssystem för vild laxfisk i Sverige och Finland

Restraining of pigs does not affect growth P. Wallgren and M. Sjölund, 9th ESPHM, Prague, Tjeckien.

Subtyping of Aeromonas salmonicida using MALDI-TOF E. Jansson et al., 18th Int Conf on diseases of fish and shell fish, Belfast, UK.

Identification of Climate Sensitive Infectious Diseases in Humans and Animals of the North O. Omazic et al., Impact of environmental changes on infectious diseases, Trieste, Italien.
Identifiering av klimatkänsliga infektionssjukdomar hos människor och djur i norr.

EryPoP – a research project on Erysipelas in laying hens H. Eriksson et al., XXth world veterinary poultry association congress, Edinburgh, UK.
EryPoP - rödsjuka hos värphöns

EryPoP – sequencing R. Söderlund et al., XXth WVPA congress, Edinburgh, UK.
Sekvensering av E. rhusiopathiae-isolat från svenska värphöns

Blood Leukocyte Counts During Experimental E. rhusiopathiae Infections of Chickens H. Eriksson et al., XXth WVPA congress, Edinburgh, UK.
Immunsvar vid experimentell E. rhusiopathiae-infektion av kyckling

Successful modification of the Endopep-MS method for BoNT detection in problematic matrices A. Tevell Åberg et al., IBRCC, San Francisco, USA.
Endopep-MS för detektion av botulinumtoxiner i svåra matriser

Pathology findings in poultry and free-living wild birds naturally infected with HPAIV H5N8 DS. Jansson et al., XXth WVPA congress, Edinburgh, UK.
Patologifynd hos fåglar vid naturlig infektion med HPAIV H5N8

Subclinical mastitis in pastoralist camel herds in Kenya D. Seligsohn et al., Camel science, industry and culture, Inner Mongolia, Kina.
Subklinisk mastit i kamelhjordar hos pastoralister i Kenya

Simultaneous detection of two important poultry pathogens A. Yacoub et al., WAVLD, Sorrento, Italien.
Samtidig detektion av två viktiga fjäderfäpatogener

Sibling species Aedes cinereus and Aedes geminus cannot be differentiated by four genetic markers T. Lilja et al., EurNegVec, Kreta, Grekland.
Rödbrun- och ljus höstmygga kan inte särskiljas med fyra genetiska markörer