Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelprojekt upptäckte virus

2019-08-22

För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fyndet gjordes inom det fågelprojekt som startade i sommar med syftet att leta efter just usutuvirus, samt även west nilevirus.

Död koltrast

Död koltrast. Foto: Björn Källström. Klicka på bilden för att se en högupplöst version, som även kan laddas ned fritt av media.

– Dessa virus är närbesläktade, båda tillhör gruppen flavivirus, och de sprids av myggor. Framförallt smittas fåglar, men även andra djur och människor kan smittas, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Usutuvirus drabbar främst vilda fåglar och i synnerhet trastfåglar och ugglor.

"Koltrastar särskilt känsliga"

– Koltrastar anses särskilt känsliga för usutuvirus och i flera länder i Europa har massdöd av koltrast förekommit i samband med att smittan etablerat sig i ett nytt område.

Andra fågelarter kan smittas och bära på virus med mer eller mindre allvarliga symptom på sjukdom som följd. Viruset kan även smitta tamfågel och däggdjur, men de anses inte kunna sprida smittan vidare och de blir inte sjuka. Usutuvirus kan undantagsvis smitta människor, men antalet fall som har upptäckts och beskrivits i världen är väldigt få, och de har vanligen haft mycket lindriga symptom. Risken för att bli smittad och sjuk är alltså mycket låg.

Nordligaste kända fallet

Usutuvirus finns sedan flera år i stora delar av södra och mellersta Europa och har sedan tidigare påvisats hos döda fåglar så långt norrut som i Tyskland. Koltrasten som nu påträffats död på Öland utgör därmed det nordligaste kända fallet av usutuvirussmitta.

– Det är dock för tidigt att uttala sig om huruvida viruset etablerat sig i lokala fågelpopulationer i Sverige, eller om det bara rör sig om enstaka fåglar som smittats genom att flyttfåglar burit med sig smittan från andra länder, säger Aleksija Neimane.

Det projekt som lett till virusfyndet baseras på så kallad medborgarforskning, där allmänheten bidrar med rapporter och när det är möjligt även skickar in prover eller fåglar. Projektet fortsätter under hösten och SVA ber därför allmänheten om fortsatt hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom formuläret https://rapporteravilt.sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls