Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hudsjukdom kan ligga bakom laxdöden i Torneälven

2015-08-28

Under sommaren har det kommit in rapporter om sjuka och döda laxar i de norrländska älvarna, framför allt Torneälven. Fiskarna har varit slöa samt har haft hudskador och svampinfektioner. Nu visar två av de prover från fyra laxar från Torneälven som Länsstyrelsen i Norrbotten sänt in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys, att de bar på hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN). 

Lax med UDN-liknande hudskada. De gula markeringarna visar typiska skador. Foto: Eva Jansson/SVA

Lax med UDN-liknande hudskada. De gula markeringarna visar typiska skador. Foto: Eva Jansson/SVA (Klicka på bilden för högupplöst version.)

Under sommaren har fiskeribiologen Stefan Stridsman som arbetar vid vatten- och fiskeenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, fått flera samtal om svampangripna och döda laxar, främst i Torneälven.
- Jag bestämde mig för att kontakta SVA för vägledning om insamling av prover. Två av laxarna hade hudskador som stämmer överens med UDN.

Fisk med utbredd svampinfektion i huden. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Fisk med utbredd svampinfektion i huden. I slutänden är det svampinfektionen som tar död på fisken. Foto:Anders Alfjorden/SVA (Klicka på bilden för högupplöst version.)

UDN är en hudsjukdom där diagnos ställs via histologi, vilket innebär att man tittar på vävnaden i ett mikroskop. För att kunna ställa diagnosen måste hudproverna tas i ett tidigt skede eftersom huden snabbt blir infekterad med svamp, vilket i slutändan är det som tar död på fisken.
– SVA har inte fått in några laxar för obduktion utan det är hudprover från fyra laxar som en fiskare har hjälpt oss med. Det är dock svårt att få en fullständig bild av varför det finns en ökad sjuklighet hos laxen i älven, fler komponenter än UDN kan vara inblandade, säger t.f. statsveterinär Charlotte Axén vid SVA. Vi har ställt diagnosen här på SVA, men även valt att skicka proverna till Veterinärinstitutet i Norge för bekräftelse.

Orsaken okänd

Ingen vet orsaken till varför lax och öring drabbas av UDN. Det har förekommit undersökningar där en sjuk och frisk fisk fått gå tillsammans och då har det visat sig att sjukdomen är smittsam, men hittills har ingen bakterie, virus eller parasit kunnat identifieras.
– Hur utbredd UDN är hos de fiskar som varit sjuka eller dött går inte att uttala sig om, men vi vet att det är en bidragande orsak till laxdöden i Torneälven, säger Charlotte Axén.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls