Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittbekämpningen av newcastlesjuka fortsätter

2017-10-20

Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen utanför Linköping pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och nu påbörjas sanering av stallarna. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och det råder särskilda restriktioner för alla relevanta transporter under saneringsarbete.

– Arbetet flyter på som planerat och hittills har vi inte hittat några nya smittade besättningar, men det är viktigt att anläggningar i området är uppmärksamma på hälsotillståndet i besättningarna och fortsatt noga med smittskyddet för att undvika flera fall, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Restriktioner gäller för alla fjäderfän i skydds- och övervakningsområdet

Efter att prover från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påvisade newcastlevirus har Jordbruksverket infört ett skyddsområde med tre kilometers radie kring den drabbade gården i Linghemstrakten utanför Linköping. Dessutom infördes ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. Restriktionerna i området gäller samtliga fjäderfän, alltså både fåglar i fjäderfäanläggningar, hobbyhöns och sällskapsfåglar. Det är möjligt att söka dispens hos Jordbruksverket för vissa transporter inom områdena.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande 2017-10-20

Mer information

Newcastlesjuka i Östergötland 2017 (Jordbruksverket)

Om newcastlesjuka (Jordbruksverket)

Om restriktioner i skydds- och övervakningsområden (Jordbruksverket)

Skydda dina djur mot smitta (SVA)

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls