Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA studerar de fällda vargarna

2013-01-31 Selektiv och riktad jakt på varg är tillåten 1 - 17 februari enligt Naturvårdsverkets beslut. Högst 16 vargar får totalt fällas. Dessa vargar undersöks och analyseras sedan vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, med start från och med i morgon 1 februari.

Undersökningen av vargarna hos SVA görs för att fastställa deras hälsotillstånd och eventuella äldre skador, eventuella medfödda defekter, kön och ålder med mera. Detta arbete är en del av förvaltningen av de stora rovdjuren i Sverige. SVA har i detta arbete en nyckelroll.

─ Vi kommer att kontinuerligt rapportera utfallet av jakten på våra webbsidor. Efter avslutad jakt kommer vi att sammanställa en rapport över resultatet och den kommer också att finnas tillgänglig på vår webb, säger Arne Söderberg, rovdjursansvarig på SVA.

Den nu tillåtna selektiva jakten kommer att ske i Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län i totalt åtta revir.

Endast två vargar i varje revir får fällas och av dem endast ett så kallat alfadjur. Den riktade jakten kommer bara att ske i de mest inavlade reviren. Totalt handlar det om högst sexton vargar som får fällas. Jakten antas, enligt Naturvårdsverket, bidra till vargstammens möjligheter att nå gynnsam bevarandestatus.

Kontaktperson vid SVA

Rovdjursansvarig Arne Söderberg, 070-22 22 766

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls