Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Karta över salmonella hos katt

Kartan kan ses som en indikation om smittläget på regionnivå. Kartorna visar varifrån veterinärer skickat in prover från katt till SVA (veterinärpraktikens adress). Observera att katternas hemvist kan vara en annan kommun, vanligtvis i regionen. Diagrammet visar prover på salmonella från katter som undersökts på SVA sedan 1 januari 2018. Diagrammen och kartan uppdateras regelbundet.

Den vänstra kartan innehåller både prover som är färdiganalyserade och under pågående analys  från katter som inkommit till SVA mellan 1 januari och 16 oktober 2018 för analys av salmonella.  Den ljusaste nyansen av färgerna representerar en katt, den mörkaste sex eller flera katter.

 

Figuren visar veckovis antalet inkomna prover och antalet påvsade fall av salmonella 2018.

 

Antal prover på salmonella katt som kommit in till SVA för analys. Diagrammet visar prover där resultaten av analyserna är klara.

 

Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen. Sverige, Norge och Finland utgör ett undantag med låg förekomst. Antalet anmälda fall av salmonella hos katt varierar mellan åren.

Småfåglar ofta källa till smittan

Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.  År 2018 har ovanligt många katter visat sig vara infekterade med  salmonella redan tidigt på året. Infektionerna ses annars ofta senare under senvinter/vårvinterperioden. Under samma period uppträder regelbundet utbrott av salmonella bland småfåglar som samlas vid fågelborden. Fåglarna smittas av sjuka fåglar som utsöndrar bakterier med avföringen. De sjuka fåglarna kan lätt fångas av kattor som riskerar att smittas.

Minska risken för smitta till människa

Salmonella kan också smitta till människa. Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. Minska risken för smitta genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls