Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Klassisk svinpest har bekräftats på ytterligare två besättningar i Litauen

2011-06-03 av:
Statsepizootologen

Fredag 3 juni meddelade veterinärmyndigheterna i Litauen att svinpest bekräftats i ytterligare två grisbesättningar. Den ena besättningen ligger inom 3 km radie (i den s.k. skyddszonen) från den först påvisade besättningen och den andra inom 10 km radie (i den s.k. övervakningszonen). Båda besättningarna är stora, med ca 3000 respektive 4600 grisar. De nu aktuella besättningarna har tagit emot grisar från den först påvisade besättningen för 1-2 veckor sedan. Inga grisar har levererats från dessa besättningar till andra EU-länder och transportstopp råder för hela regionen. Nya skydds- och övervakningszoner har inrättats och utredningar pågår i flera stora grisbesättningar som finns inom zonerna.

Den drabbade regionen ligger i centrala Litauen, nordväst om Vilnius.
Situationen är oroväckande. Många stora grisbesättningar finns i området och det kan bli stora svårigheter att bekämpa smittan.

Susanna Sternberg Lewerin, bitr statsepizootolog, SVA