Gå direkt till innehåll

Korta fakta om leptospiros hos hund

1. Vad är leptospiros hos hund?

Infektion med leptospira hos hund orsakar ofta ingen sjukdom alls. Om det utvecklas sjukdom så är den mild. Men en del hundar utvecklar allvarligare sjukdom och i en del av de fall där allvarlig sjukdom utvecklas kan dödsfall inträffa. Det är alltså oftast inte "en dödlig infektion". Behandling sker med antibiotika, och till exempel dropp.

  • Symtom hos hundar som utvecklar sjukdom beskrivs i de två faktablad som nås via informationen om leptospiros hos hund. För att ställa diagnos och besluta om behandling krävs en behandlande veterinär som kan undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus. Kontakta alltid en sådan veterinär om din hund är sjuk, oavsett orsak till sjukdomen.

2. Hur smittas hundar? Kan människor smittas?

Hundar och människor smittas genom att dricka infekterat vatten eller komma i kontakt med infekterad jord, lera, vatten eller urin. För att hunden eller människan skall bli smittad krävs ofta att man har hudskador så att bakterien kan ta sig in i kroppen. Man kan också bli smittad av att dricka infekterat vatten, eller på annat sätt få i sig infektionen i slemhinnor-munnen. Bäst kännedom om eventuell ny smitta i ett lokalt område har som regel de lokala veterinärer som arbetar i just det området, vid kliniker veterinärmottagningar eller djursjukhus. De är de som först träffar hundar med misstanke om leptospiros. Det är också sådana veterinärer som kan ge råd just för din hund. För råd om risk för människa kontaktar du läkare.

  • Vad man kan tänka på i samband med misstanke om leptospiros finns beskrivet i de tvåfaktablad som nås via informationen om leptospiros hos hund. För mer information och rådgivning kontaktar du behandlande veterinär som kan  undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus.
  • Information om leptospiros hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats.

För mer information och råd om leptospiros för människa kontaktar du läkare.

3. Hur vanlig är smittan, hur kan jag undvika den?

Vatten och mark infekteras av urin från smittade människor och djur. Gnagare är viktiga smittspridare. Hundars urin kan också sprida smitta. Sverige har mycket mindre leptospira-smitta än de flesta andra länder. Smittrisken för hundar i Sverige är generellt låg och risken för sjukdom ännu lägre, men en kombination av

  • rätt temperatur (inte för kallt),
  • fuktigt klimat (som vid mycket regn under sommaren eller hösten),
  • ganska stillastående vatten (som i diken eller pölar),
  • mycket råttor, och
  • mycket hundar

kan leda till en ökning av antalet leptospira-smittade hundar, och en ökad risk för att hundar blir sjuka av infektionen. Någon eller några gånger per år, typiskt sommar eller höst, kan enstaka eller en handfull misstänkta eller diagnosticerade sjukdomsfall ses under några veckor eller månader hos hund i ett område, i landsbygden eller inne i städer. Bäst kunskap om eventuell nya sjukdomsfall, smitta i ett lokalt område har som regel de lokala veterinärer som arbetar i just det området, vid kliniker veterinärmottagningar eller djursjukhus. De är de som först träffar hundar med misstanke om leptospiros!

4. Vaccination

De flesta hundar i Sverige behöver inte regelbundet vaccineras mot leptospiros. I områden där det återkommande ses kliniska fall av leptospiros, eller i samband med ett misstänkt ökat antal sjukdomsfall, kan det dock vara aktuellt för de veterinärer som är verksamma där att rekommendera vaccination. Lokal veterinär vid mottagning, klinik eller djursjukhus gör en veterinärmedicinsk bedömning tillsammans med hundens ägare. En sådan rekommendation kan inkludera återkommande, årlig vaccination inför risksäsong, eller för vissa hundar, tex uppfödningar, blodgivare, jakthundar etc.

Vacciner mot leptospiros ger inte ett fullständigt skydd mot infektion och vaccinerade hundar kan också sprida leptospira-bakterier. Ett mål med vaccination är att ge hunden ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom. Vaccinerna har en relativt kortvarig effekt, och vaccination planeras därför ofta så att den sker i lagom tid inför en resa. Precis som all annan behandling och bedömning av hundens eventuella sjukdom, så är det den behandlande veterinär som har hand om den enskilda hunden vid djurkliniken eller djursjukhuset som gör en bedömning avseende vilka vaccinationer som bör ges, eller inte behövs.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund, tex om vaccination eller annat. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  • Information om smittvägar och vad man kan tänka på i samband med misstanke om leptospiros finns beskrivet i de två faktablad som nås via informationen om leptospiros hos hund.  För mer information och rådgivning kontaktar du behandlande veterinär som kan undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus.
  • Information om leptospiros hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats.

För mer information och råd om leptospiros för människa kontaktar du läkare.

Ulrika Windahl
Bitr. Statsveterinär, SVA

Senast uppdaterad : 2020-01-27