Gå direkt till innehåll

Licensjakt på björn

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18). Björnar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelserna. Skytten får behålla hela björnen med undantag av vissa prover som skickas till SVA. Prover tas bland annat för åldersbestämning (tand) och genetisk analys (muskel/hud). Åldersbestämningen görs med en tidsfördröjning på cirka nio månader. 

All licensjaktsinformation på ett ställe

Sedan våren 2020 finns all statistik från aktuell och tidigare licensjakt tillgänglig i Rovbase. Detta gör att jägare kan få information direkt från källan där länsstyrelsen lägger in information om fällda djuren i deras län, såväl som ger en översiktlig bild över läget för hela landet.

Rovbase är en enkel databas och kartverktyg, där man kan välja vilka djurslag som ska synas samt för vilken region och tidsperiod. Under licensjakten för respektive djurslag kommer det finnas ett färdigt snabbval för att se aktuell information. Genom att göra avancerade sökinställningar går det att förfina din sökning ytterligare.

SVA:s roll under licensjakten

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

I samband med licensjakt på stora rovdjur redovisar SVA resultat från jakten i form av rapport som publiceras när obduktioner och datasammanställning är klar. SVA kompletterar även informationen som finns i Rovbase, eller ändrar information, om man vid obduktion eller undersökning upptäckt något felaktigt.

SVA:s roll är enligt överenskommelse med Naturvårdsverket att effektivisera, samordna och utveckla hanteringen av material och data från döda stora rovdjur.

En viktig del av rovdjursarbetet på SVA är att samla in data och prover från de stora rovdjur som hittas döda eller avlivas, samt att detta vid förfrågan blir tillgängligt för andra myndigheter och institutioner.

Rutinmässigt tas prover till SVA:s biobank, samt till pågående studier som bland annat rör genetik, reproduktion, och åldersbestämning.