Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Dataanalytiker Gema Vidal från SVA ska analysera dataströmmar hos Växa Sverige. Bild: SVA

Kunskap om dataströmmar ger SVA nyckelroll i EU-projekt

Sidan granskades senast : 2022-04-12

Målet för projektet Decide är att ta fram bättre beslutsstöd till djurbönder, veterinärer och experter inom sjukdomskontroll. Verktygen ska användas för att förebygga sjukdomsutbrott bland produktionsdjur. Forskningsbidraget om 8 miljoner kronor tilldelas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tack vare tidigare arbeten inom digitalisering och analys av djurhälsodata.

Det är SVA:s epidemiologer med kompetens inom analys och visualisering av data samt maskininlärning som ska forska fram de prototyper som ska bli framtidens verktyg i djurproduktionens vardag. Information i data som redan registreras på gårdar eller laboratorier ska kontinuerligt följas för att upptäcka de störningar i djurhälsan som kan utvecklas till sjukdomsutbrott. Analysalgoritmer och applikationer ska baseras på verkliga behov och existerande data. Därför samarbetar SVA med Gård & Djurhälsan, Växa Sverige samt enskilda gris- och mjölkföretagare. Jenny Frössling är epidemiolog på SVA och koordinerar SVA:s del.

– Tanken är att producenter och deras personal ska kunna få en översikt i mobiltelefonen och få larm om det uppkommer avvikelser från gårdens normala värden. Vi kan tillföra bättre förståelse för status och trender i gårdens djurhälsa, jämföra med andra gårdar och om olyckan är framme kan systemet bidra med konkreta förslag på åtgärder och prioriteringar, säger Jenny Frössling.  

Genom att förebygga smittspridning kan djur hållas mer friska, producenterna kan slippa sjukdomsorsakade förluster, antibiotikaanvändningen kan hållas nere och produktionen blir mer hållbar.

Hela projektet Decide är på 10 miljoner euro och genomförs i ett internationellt konsortium med partners från 11 olika länder inom EU. SVA:s arbetspaket är på 8 miljoner kronor över 5 år.

Läs mer

DECIDE

Läs mer hos andra

DECIDE, EU-projektet


Jenny Frössling

Forskare, epidemiolog, docent

Foto: Göran Ekeberg/Add Light