Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Renar i hägn. Foto: Ulrika Rockström, Gård- och djurhälsan.

SVA studerar klimateffekter på djurhälsa i norr

Senast uppdaterad : 2015-12-21

Hur påverkar de stigande temperaturerna hälsan hos renar och renskötare? Det är en av de frågor som ryms inom ett brett, tvärvetenskapligt projekt som nu får 28 miljoner kronor av NordForsk. – Klimatförändringar påverkar hela samhällen. Då måste man sätta ihop folk från olika forskningsområden för att förstå denna komplexa påverkan, säger laborator Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Projektet ska pågå 2016-2020 och kommer att behandla effekter av klimatförändringen på infektionssjukdomars utveckling och spridning och hur detta påverkar människors och djurs hälsa samt samhällen i norr. De medverkande forskarna täcker olika områden såsom klimat, ekologi, veterinärmedicin, medicin, samhälle, genus och ursprungsfolks livsvillkor, säger Ann Albihn.

 

– Min uppgift är att koordinera det arbete som görs på djur, framförallt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland. Det kommer att innebära intervjustudier av renskötare, provtagning samt blod- och träckanalyser av renar.

 

Märks först och mest i norr

 

Den pågående klimatförändringen märks först och mest i norr. Ekosystem där är vanligen mer sårbara än längre söderut, när växters och djurs levnadsvillkor förändras. I nästa steg följer att förekomst och spridning av infektionssjukdomar ändras. Flertalet aktuella sjukdomar är zoonoser, sjukdomar som kan smitta mellan människor och djur. Myggor och fästingar tillhör de arter som kan sprida sjukdomar.

 

– Pågående förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats och projektet vill öka kunskapen om en hållbar utveckling i norr. Detta innebär förändringar också för samhället i stort, till exempel genom påverkan på näringar som renskötsel, jakt och turism. För forskarlaget som inkluderar även unga forskare, är tvärvetenskapligt samarbete mycket viktigt.

 

Total budget på 47 miljoner

 

Det nya projektet, ”Klimatförändringens effekt på infektionssjukdomars epidemiologi och samhällen i norr”, leds av tre forskare från olika vetenskapsmiljöer. Ann Albihn, laborator vid SVA och adjungerad professor vid SLU, Birgitta Evengård, projektledare och professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och Tomas Thierfelder, docent i miljö- och geoinformatik vid SLU. Från SVA deltar även forskare Mikael Leijon. Detta internationella forskarkonsortium har en total budget på 47 miljoner norska kronor efter att man nu får 28 miljoner NOK från NordForsk.

 

I projektet deltar förutom de tre forskarna från Uppsala och Umeå även Stockholms universitet, University of Sheffield i England, Universitetet i Nordland i Norge, Meteorologiska institutet i Finland, Statens Seruminstitut i Danmark, Arctic Federal University i Archangelsk, Pasteurinstitutet i Sankt Petersburg i Ryssland, samt Darthmouth College i Hannover, USA.

 

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet, som finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

 

Mer information
Laborator Ann Albihn, SVA, tel. 018-67 43 19, mejl: Ann.Albihn@sva.se

Läs mer om NordForsk

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se