Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Kraftigt svampangripen lax. Foto: SVA.

SVA utreder varför laxfiskar dör

Senast uppdaterad : 2016-06-03

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och motsvarande finländska myndighet, Evira, har fått medel för att utreda en omfattande död av laxfiskar i Torneälven. Bakom stödet står Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samt NTM-centralen i Finland. – Har det bara varit ”svampår” – eller är någon sjukdom på uppgång som på sikt kan få stora konsekvenser för fiskpopulationerna? Vår slutsats är att en större mängd fisk behöver undersökas för att vi ska få en helhetsbild av vad som ligger bakom, säger tf. statsveterinär Charlotte Axén, SVA.

Under 2014 och 2015 har det varit hög sjuklighet med tillkommande svampangrepp och dödlighet på nyuppstigen lax och öring i svenska älvar och åar, särskilt i Torne älv och dess biflöden. Med utredningen hoppas myndigheterna kunna klarlägga vad som orsakar dessa problem.

Runt 200 fiskar kommer under säsongen 2016 att obduceras och provtas på plats. Data på uppstigningar, vattentemperaturer och andra viktiga fakta kommer att sammanställas från 2010 och framåt från regionen.

Rapportera in sjuka fiskar

SVA har också skapat en rapporteringsportal, https://rapporterafisk.sva.se. Via den kan sportfiskare i hela Sverige och Finland rapportera in sjuka och skadade fiskar. Har man en webbläsare som är inställd på finska länkas man till en finskspråkig version av sidan.

– SVA har tidigare inte kunnat klargöra orsaken till problemen med döda laxfiskar. En förklaring är att finansiering för fortlöpande undersökning av vildfisk saknas. Från Mörrum undersöktes till exempel några fiskar under 2014 och 2015. Fiskarna hade bakteriella infektioner och misstanke om sjukdomen UDN, men denna kunde inte verifieras eftersom fisken varit fryst och därmed kunde inte mikroskopisk undersökning av huden utföras, säger Charlotte Axén.

Från Torneälven obducerades tre frysta fiskar under 2014, och det gjordes mikroskopi på hud från fyra fiskar 2015. Två av fiskarna från 2014 hade mekaniska skador och den tredje var svampangripen. UDN hittades i två fall på preparaten från 2015. UDN bekräftades senare också på återvändande kompensationsodlad lax i Lagan. Evira har också undersökt ett fåtal fiskar från Torneälven utan att hitta någon enskild orsak.

Mer information

Tf. statsveterinär Charlotte Axén, tel. 018-67 43 76, e-post charlotte.axen@sva.se

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se