Gå direkt till innehåll

Diarré hos kanin

Kanin

Allmänt om sjukdomar i mag-tarmkanalen

Funktion

En vanlig orsak till veterinärbesök är upphörd aptit och nedsatt passage i mag-tarmkanalen, det vill säga kaninen varken äter eller bajsar normalt. De här symtomen är några av de allra mest allvarliga och akuta på kaniner och man får inte dröja med att söka hjälp.

För att bättre förstå, är det bra att känna till lite om kaninens stora och känsliga mag-tarmsystem. Magsäcken är förhållandevis liten men desto större är tarmsystemet. Just för att magsäcken är liten, måste kaninen äta lite och ofta. En stor del av den vakna tiden ägnas åt att söka föda och att bearbeta den. En egenhet med kaninens magsäck är, att den övre magmunnen är väldigt stark. När maten väl hamnat i magsäcken, kan den inte tryckas tillbaka till matstrupen. Det innebär att en kanin inte kan kräkas.

Mag-tarmsystemet är uppbyggt för att smälta ett väldigt fiberrikt, fettfattigt och kalorifattigt foder. Denna torftiga kost, gör att slemhinnan i tarmen utvecklar många veck och utskott som bearbetar födan samt håller igång tarmmotoriken. I blindtarmen lever stora kolonier med bakterier som frodas när kaninen äter rätt mat. Bakterierna bearbetar födan ytterligare och hjälper kaninen att bilda viktiga vitaminer och spårämnen. I blindtarmen finns även immunlogisk vävnad som är viktig för kaninens immunförsvar. Om bakterierna i blindtarmen är för få eller i olag, utvecklas inte den immunologiska vävnaden med nedsatt immunförsvar som följd och kaninen får inte de vitaminer och spårämnen den behöver.

Den stora mängden mat en kanin äter, passerar snabbt genom systemet för att kaninen ska hinna få i sig tillräckligt med kalorier och energi. För att effektivisera systemet ytterligare återvinns bakterier, vitaminer och näringsämnen via en speciell typ av avföring som kaninen äter upp direkt från analöppningen. Avföringen kallas ceacotrofer och kommer från blindtarmen. Denna blindtarmsavföring, även kallad nattavföring, kommer oftast just på natten. Blindtarmsavföringen är viktig för kaninen att förtära så att den kan bibehålla sin nutritionella status och återställa bakteriefloran. Om kaninen av olika skäl hindras från att äta sin blindtarmsavföring, ökar risken för inte bara mag-tarmsjukdomar utan även för bristsjukdomar och ökad infektionskänslighet.

När man vet mer om hur kaninens matsmältning fungerar, är det inte svårt att förstå att en felaktig utfodring kan skapa många problem.

Diarré

Orsak

Det är viktigt att skilja på ”äkta” diarré och aning lös eller smetig avföring. Äkta diarré med vattentunn avföring är ett mycket allvarligt och akut tillstånd. Vätskeförlusten gör att kaninen snabbt blir uttorkad och överväxt av sjukdomsframkallande bakterier i tarmen leder till toxinbildning som kan vara orsak till hastiga och dramatiska dödsfall. Förutom felaktig utfodring är stress, bakteriella eller parasitära infektioner, felaktig antibiotikabehandling eller tvära foderbyte vanliga orsaker till diarré.

Behandling

Behandling vid diarré är i första hand dropp samt eventuellt antibiotika och/eller antiparasitära preparat. Lämplig behandling måste avgöras från fall till fall av kliniskt ansvarig veterinär. När kaninen är stabiliserad, börjar man mata den med en fiberrik välling, gärna med tillskott av  mjölksyrebakterier som ska hjälpa tarmen att återställa den naturliga floran.

Smetig avföring bör också undersökas av veterinär men tillståndet är inte lika akut. Den smetiga avföringen är vanligtvis ett resultat av felaktig utfodring eller oförmåga för kaninen att äta upp sin blindtarmsavföring. Orsaken till det senare kan vara övervikt men även smärta eller stelhet i ryggen. Förutom att kaninen inte mår bra av en felaktig kost och naturligtvis är det synd om en kanin som har ont, är det plågsamt för ett djur att vara nedsmetat med avföring. Dessutom är det är psykiskt jobbigt för kaninen att vara smutsig. Nedsölad päls kan leda till hudsår, infektioner och i värsta fall fluglarvsangrepp.

Behandlingen är successiv kostomläggning, viktnedgång och smärtlindring om kaninen har ont. Stelhet på grund av åldersförändringar, kan vara svåra att göra något åt, så i dessa fall får man hjälpa kaninen att hålla sig ren och torr där bak. Gör man ett bra jobb, om kaninen har god livskvalité och om den är frisk för övrigt, kan det fungera ganska länge.

Förebyggande

Som tidigare nämnts är korrekt utfodring en mycket viktig förebyggande åtgärd för att förebygga mag-tarmsjukdomar. Annat viktigt är att minimera stressen för sina kaniner, aldrig göra hastiga eller tvära foderbyten, låta kaninerna ha gott om utrymme så att de kan motionera samt att själv inte experimentera med mediciner.

Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-12-23