Gå direkt till innehåll

Swedres-Svarm

Swedres-Svarm redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Rapporten ges ut årligen i samarbete med Folkhälsomyndigheten. 

När det gäller antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur har Sverige fortfarande en gynnsam situation vid en internationell jämförelse. En av anledningarna till detta är att vi har effektiva strategier för att främja rationell användning av antibiotika och begränsa spridningen av antibiotikaresistens. Trots vårt jämförelsevis goda läge finns det problem med smittspridning och ökande antibiotikaresistens, vilket motiverar fortsatta ansträngningar inom förebyggande arbete. Ett viktigt exempel är de återkommande utbrotten av vankomycinresistenta enterokocker på sjukhus. Antibiotikaförsäljningen i Sverige har under de senaste årtiondena minskat inom både humanmedicin och veterinärmedicin. Dessutom har användningen av bredspektrumantibiotika minskat till fördel för antibiotika med smalare spektrum. Trots det har flera av de typer av resistens som övervakas ökat genom åren. Vissa undantag till dessa negativa trender finns dock.

Tidigare rapporter i pdf-format

Swedres-Svarm, 2018
Swedres-Svarm, 2017
Swedres-Svarm, 2015
Swedres-Svarm, 2014
Swedres-Svarm, 2013
Swedres-Svarm, 2012
Svarm, 2011
Svarm, 2009
Svarm, 2008
Svarm, 2006
Svarm, 2005
Svarm, 2004
Svarm, 2003
Svarm, 2002
Svarm, 2001
Svarm, 2000
Senast uppdaterad : 2020-06-09