Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Herpesvirus hos fisk

Smittämne, förekomst och smittspridning

Herpesvirus förekommer i flera olika varianter på flera olika fiskarter. Några förekommande sjukdomar presenteras i tabellen nedan.

Namn, serotypFiskartFörekomstSymtom
Laxfiskar      
Herpesvirus salmonis, serotyp I Regnbåge
(Onchorhynchus mykiss)
Lax (Salmo salar)
USA Hög dödlighet framför allt på yngel. Anemi, blodig eller gelatinös ascites, fekala pseudomembran. Nekroser och ödem i de flesta inre organ men mest uttalat i njure.
Herpesvirus salmonis, serotyp II / Oncorhynchus masou virus
Stillahavslax 
(Oncorhynchus spp.)
Japan Dödlighet. Blödningar, ödem och nekroser i de flesta organ. Hos överlevande fisk uppstår epiteliala nybildningar (papillom).
Steelhead herpes virus Regnbåge (Onchorhynchus mykiss) USA Liknande H. salmonis serotyp 1 men lindrigare. Histologiska förändringar huvudsakligen i lever.
Lake trout herpesvirus Kanadaröding (Salvelinus namaycush)  USA  Dödlighet framför allt på yngel, CNS-symtom. Blödningar i ögon och ibland munhåla (jmf yersinios/ERM). Ödem i epidermis med ansamling av eosinofila granula och ibland intranukleära inklusioner.
Karpfiskar      
Cyprinid herpesvirus 1 (CyHV-1)/Carp pox Karpfiskar (Cyprinider)  USA, Japan, Europa Oftast inte dödlig. Vita - gula hudplack som mörknar i samband med avläkning. Epidermal hyperplasi, ibland intranukleära inklusioner.
Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2) /Herpesviral hematopoietisk nekros (HVHN) Guldfisk (Carassius auratus), silverruda (Carassius gibelio) Japan, Australien, Taiwan, USA Hög dödlighet, bleka fläckar (nekroser) på gälar och hud, slöhet och aptitlöshet. Förstorad mjälte, ev med vita noduli (nekroser).
Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) /Koiherpesvirus (KVH) Koikarp och vanlig karp (Cyprinus carpio) Europa, Asien USA Hög dödlighet, hyperplasi och nekros av gälepitel. Ibland även hudulcerationer.
Herpesvirus scophtalmi Piggvar (Schophtalmus maximus) Europa Dödlighet. Epidermala jätteceller i hud och gälar. I senare stadier påminnande om kroniska gälinflammationer.
Övriga fiskar      
Acipenserid Herpesvirus 1 (AciHV-1)/White sturgeon herpesvirus 1(WSHV-1) Vit stör (Acipenser transmontanus) USA Dödlighet på ung fisk, inga tydliga symptom
Acipenserid Herpesvirus 2 (AciHV-2) /White sturgeon herpesvirus 2(WSHV-2) Vit stör (Acipenser transmontanus)
Blek stör (Scaphirhynchus albus)
Kortnosig stör (Scaphirhynchus platorynchus)
USA Dödlighet på framför allt yngel. Dödlighet på vuxen fisk <10 procent. Bleka fläckar som utvecklas till öppna sår, vätskefyllt mag-tarmsystem. Fisken blir slö och slutar äta.
Channel catfish virus disease Prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus)  USA, Europa Drabbar bara fisk yngre än 1 år. Ascites, anemi, petekiella blödningar i fenbaser, buk, muskulatur, gälar och inre organ. 
Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) Europeisk ål (Anguilla anguilla) Japan, Europa Låg dödlighet. Blödningar och ulcerationer i hud, fenor och gälar. Nekroser i hud, gälar och lever.
Pacific cod herpesvirus Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus USA Epidermal hyperplasi

Behandling, profylax och restriktioner

Terapi och vaccin saknas.

Misstänker man förekomst av herpesvirusinfektion ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

Inför provtagning vid misstanke på någon av dessa sjukdomar skall i varje enskilt fall kontakt tas med SVA, sektionen för fisk,  för information. Proverna skickas därefter till Fisksektionen med angivande om misstanke. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer.

Observera smittorisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utförs samma dag.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls