Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

CWD - nationell övervakning i Sverige

Med anledning av att CWD sedan 2016 påvisats i såväl Norge, Finland som Sverige (läs mer under sjukdomsbeskrivning) pågår fortsatt övervakning av CWD i Sverige, med syfte att undersöka hur spridd sjukdomen är.

Sedan 2016 undersöks hjortdjur som visar symtom på CWD eller av annan orsak skickas till SVA för obduktion. Se karta över CWD och följ antalet inskickade prover här.

Under åren 2018-2020 genomförs en övervakning som beslutats av EU. Den omfattar utöver Sverige alla medlemsstater som har populationer av älg eller ren (Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen). Viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren ingår i övervakningen. Djur som visar symtom på CWD samt djur som hittas döda eller som avlivas på grund av andra tecken på sjukdom ska undersökas. Dessutom kan trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt undersökas.

Sammanlagt ska 6 000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2 750 vardera från frilevande vilt respektive ren. Prover på vilt tas geografiskt fördelat över hela landet. Antalet prov per område har anpassats utifrån populationernas storlek samt risk för CWD. Prover på ren tas i samtliga samebyar och prover på hägnad kronhjort tas i samtliga kronhjortshägn i landet. Dovvilt ingår inte i EU-övervakningen men ska undersökas om de uppvisar symtom på CWD (läs mer på sidan sjukdomsbeskrivning).

De första fallen av CWD i Sverige påvisades hos två 16-åriga älgkor i Norrbottens län i mars och maj 2019. Med anledning av fynden genomförs 2019-2020 en utökad övervakning i området (se ”Utökad övervakning Norrbottens län”). Inom ramen för denna utökade övervakning påvisades i september 2019 ytterligare ett fall av CWD, denna gång hos en tio år gammal älgko.

Jordbruksverket och SVA ansvarar gemensamt för att övervakningen i Sverige genomförs.

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier. På sidorna ”skicka in prov nationell övervakning” och ”skicka in prov utökad övervakning Norrbottens län” finns instruktioner om provtagning och inskickande av prov för olika kategorier av provtagare

 

Tillbaka till startsidan för CWD

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls