Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. Här hittar du information om några av dessa sjukdomar. Sammanställningen är inte heltäckande, men tar upp de viktigaste.

Vissa sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. För dessa visas antal fall som rapporterats till Folkhälsomyndigheten de senaste fem åren. I förekommande fall finns även en länk till Folkhälsomyndighetens webbplats, där mer detaljerad statistik finns.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls