Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Erika Chenais, forskare

Erika Chenais, epidemiolog, undersöker i sin forskning hur djursjukdomar påverkar framför allt fattiga människor och hur människors beteenden i sin tur påverkar sjukdomars epidemiologi.

Hon intresserar sig också för hur sjukdomsövervakning och kontroll kan göras hållbar och attraktiv för småbrukare. I sitt doktorandprojekt undersökte hon dessa aspekter av veterinärmedicin i ett gränssnitt mellan epidemiologi, sjukdomsekologi och veterinär antropologi med afrikansk svinpest i Uganda som exempel.

Aktuella forskningsprojekt

Kontroll av Streptococcus agalactiae för att minska subklinisk mastit hos pastoralisters kameler i Kenya

Förbättrad sjukdomskontroll genom ökad aktörsmedverkan - exemplet afrikansk svinpest i norra Uganda

Kontaktuppgifter

Du når Erika Chenais via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Erika Chenais på LinkedIn

Erika Chenais på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls