Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gittan Gröndahl, forskare

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, VMD. Gittans forskning är inriktad på infektionssjukdomar samt polyneuropati hos hästar. Kvarka och hästinfluensa har varit särskilt i fokus. Målet med forskningen är att utveckla och sprida evidensbaserad kunskap kring bland annat epidemiologi, patologi, diagnostik, hantering, förebyggande åtgärder och smittskydd för att skapa effektiva verktyg för veterinärer att bekämpa hästsjukdomar som plågar hästar i landet.

Aktuella forskningsprojekt

Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Kontaktuppgifter

Du når Gittan Gröndahl via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Gittan Gröndahl på LinkedIn

Gittan Gröndahl på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls