Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ovanligt många fall av salmonella på katt

2016-02-09

Just nu får Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) in många fall med katter som smittats med salmonella. Hittills i år har 72 positiva prover från katt analyserats vid SVA. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83.
– De rapporterade fallen är antagligen färre än det verkliga antalet salmonellasmittade katter, säger veterinär Elina Lahti, SVA.

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

– Den här tiden på året får vi alltid in prover från katter som har blivit smittade med salmonella. I år är det ovanligt många katter för att bara vara februari, säger Elina Lahti.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Hittills i år har SVA dock inte fått in några rapporter om småfåglar som bär på salmonella. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare samt miljö kan också vara smittkällor för katter.

Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern. Även för människor bedöms vilda fåglar vara en smittkälla för salmonella. Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken för smitta. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls