Gå direkt till innehåll

Zoonosrapport

EU:s zoonosrapport

SVA sammanställer årligen en rapport över förekomsten av zoonoser, zoonotiska agens och antimikrobiell resistens i foder, hos djur och i livsmedel i Sverige. Uppgifter till rapporten samlas från andra svenska myndigheter samt branschorganisationer. Rapporten skickas till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Baserat på de nationella rapporterna producerar EFSA och ECDC en årlig zoonosrapport och en årlig resistensrapport för hela EU samt för de europeiska länder som inte ingår i EU men samlar in information.

Rapport om övervakning av infektionssjukdomar hos djur och människor

Utöver rapporteringen till EU publiceras också en svensk rapport om övervakning av infektionssjukdomar hos djur och människor. Syftet är att på ett enkelt sätt illustrera den aktuella situationen i Sverige, historik och trender samt att lyfta fram specifika händelser. Se våra årsrapporter för sjukdomsövervakning.

Swedres/Svarm-rapporter

I samarbete med SVA och Folkhälsomyndigheten ges årligen ut en rapport (Swedres/svarm) över antibiotikaresistensläget hos bakterier från djur och människor, däribland salmonella.

Sidan granskades senast : 2019-12-11