Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Psoroptesskabb hos alpacka och lama

Förekomst

Psoroptes ovis finns i stora delar av världen, utom Australien, Nya Zealand, USA, Kanada och Skandinavien. Skabb orsakad av P ovis kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur.

Symtom

Symtomlösa bärare är vanligt. Psoroptes kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall; framför allt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen. I öronen kan det bli torra flagor och ibland kan hela örat bli fullt av en smetig massa.

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till hudproblem, som Chorioptes och Sarcoptes.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:     

Psoroptes ovis är ett skabbkvalster, som är knappt synlig för ögonen (0,75 mm lång och oval till formen).

Infektionsport:

Psoroptes lever på huden av sitt värddjur.

Smittvägar:

Smittar lätt vid direkt och indirekt kontakt. En psoroptes-hona kan lägga 50-60 ägg, och det tar cirka tio dagar från att ägget lagts till att individen är vuxen och i sin tur kan lägga ägg.

Överlevnad:

Psoroptes ovis överlever cirka 15 dagar utanför värddjuret.

Provtagning och diagnostik

Svabb och skrap från öron och hud för mikroskopisk undersökning.

Obduktion.

Behandling och profylax

Behandling med ektoparasitära medel.

Profylax vid importer: Undvik inköp av djur som kan vara smittade. Tillämpa vistelse i karantän och behandling mot ektoparasiter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls