Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Psoroptesskabb hos alpacka och lama

Psoroptes ovis är ett skabbkvalster som kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall; framförallt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen samt öronen. Den förekommer i stora delar av världen men har ännu inte diagnosticerats i Australien, Nya Zealand, USA, Kanada eller Skandinavien. Psoroptesskabb kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur. Observera att Psoroptes är anmälningspliktig för får och get.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Psoroptes ovis finns i stora delar av världen, utom Australien, Nya Zealand, USA, Kanada och Skandinavien. Skabb orsakad av P ovis kan drabba får, nötkreatur, getter, hästar, kaniner och kameldjur.

Symtom

Symtomlösa bärare är vanligt. Psoroptes kan ge upphov till hudinflammation med skorv, skorpor och eksem, klåda och håravfall; framför allt på bogarna, ryggen, flankerna och svansen. I öronen kan det bli torra flagor och ibland kan hela örat bli fullt av en smetig massa.

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till hudproblem, som Chorioptes och Sarcoptes.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:     

Psoroptes ovis är ett skabbkvalster, som är knappt synlig för ögonen (0,75 mm lång och oval till formen).

Infektionsport:

Psoroptes lever på huden av sitt värddjur.

Smittvägar:

Smittar lätt vid direkt och indirekt kontakt. En psoroptes-hona kan lägga 50-60 ägg, och det tar cirka tio dagar från att ägget lagts till att individen är vuxen och i sin tur kan lägga ägg.

Överlevnad:

Psoroptes ovis överlever cirka 15 dagar utanför värddjuret.

Provtagning och diagnostik

Svabb och skrap från öron och hud för mikroskopisk undersökning.

Obduktion.

Behandling och profylax

Behandling med ektoparasitära medel.

Profylax vid importer: Undvik inköp av djur som kan vara smittade. Tillämpa vistelse i karantän och behandling mot ektoparasiter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls