Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rift Valley Fever

Rift Valley fever är en insektsburen zoonotisk virussjukdom som har fått sitt namn efter den kenyanska plats där den först beskrevs 1931. Sjukdomen drabbar främst får, getter och nötkreatur, men även vissa gnagare och vilda idisslare kan smittas. Människor är också mycket mottagliga för smittämnet.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Ja
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Sjukdomen förekommer i Afrika och Mellanöstern och har aldrig påvisats i Sverige.

Symtom

Symtombilden är diffus med feber, påverkat allmäntillstånd, salivation, nosflöde och aborter. Dödligheten bland unga djur är hög, och ibland hinner man hos dessa inte observera några symtom. Människa får influensaliknande symtom och dödligheten är vanligen låg. Mer om Rift Valley feber på människa finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Smittämnet

Rift Valley fever orsakas av ett bunyavirus

Smittvägar

Smittämnet överförs via blodsugande myggor men kan också smitta direkt mellan djur och från moderdjur till foster under dräktigheten. Sekret, blod, mjölk och vävnader från infekterade djur kan innehålla smittämne, som kan överleva flera månader i miljön.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att isolera virus från organprover eller genom påvisande av antikroppar i blod.

Om man misstänker sjukdomen

Rift Valley Fever lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man tar in djuret inomhus tillsammans med övriga djur i flocken och försöker skydda dem från myggbett (stäng fönster och dörrar eller sätt för myggnät). Man får absolut inte förflytta djur som kan ha smittats till någon annan stallbyggnad eller besättning. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls