Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk och skaldjur i Sverige

Fisk och skaldjur har alltid varit viktiga som föda för oss människor. Vi har haft nytta av dem ända sedan stenåldern och de är lika betydelsefulla än i dag, kanske till och med mer, eftersom vi har skapat nya användningsområden.

I Sverige finns det cirka 140 vildlevande fiskarter, 1300 kräftdjursarter och ett 40-tal musselarter. Av dessa används ett hundratal som livsmedel och ett tiotal odlas inom svenskt vattenbruk. Vattenbruket producerar fisk och kräftor till livsmedel, sportfiske och för förstärkning av vilda bestånd. Odling av musslor och ostron har blivit populärt de senaste tio åren, dels för konsumtion men också musslor som en miljöförbättrande åtgärd (tar upp föroreningar ur vattnet).

Vildlevande fisk, kräftor och musslor har en mycket stor betydelse för vår svenska natur. Främst som delar i ett biologiskt sammanhang men också som en resurs för yrkes- och sportfiskare. Vi har också fisk som prydnad i akvarier och dammar. Det ökade intresset för koikarp har även gjort fisk till ett sällskapsdjur, då många koi-ägare har samma sorts relation till sina fiskar som hund- och kattägare har till sina husdjur. Som försöksdjur är fisk ett av de mest använda djurslagen i Sverige.

Kassodling. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kassodling. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Vattenbruk

Svenskt vattenbruk domineras idag av odling för utsättning (sättfiskodling) och för konsumtion (matfiskodling).
Fiskodling kan bedrivas i allt från en liten jorddamm hemma på gården till mycket stora anläggningar med tusentals fiskar i stora dammar eller nätkassar.

Intensiv och extensiv odling

Man skiljer mellan intensiv och extensiv odling. Intensiv innebär att man ger fisken optimala förutsättningar för tillväxt i motsats till extensiv, där fisken får leva utan någon form av extra tillägg till exempel att fisken själv får söka sin föda i gödslade jorddammar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls