Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utsättning av fisk

Odling av fisk görs också för utsättning till naturvatten. Det finns flera anledningar till detta:

  • Kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk som uppstått till följd av vattenkraftsbyggnaden (så kallade kompensationsodlingar)
  • Förstärka vilda bestånd
  • Biotopvård (till exempel att förhindra igenväxning)
  • Sportfiskesyfte (till exempel "put and take") 

Vanliga fiskarter som odlas för utsättning och konsumtion:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls