Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på lodjur 2017

Licensjakten på lodjur är nu avlyst sedan 1 april. Alla tilldelade lodjur har fällts, utom ett i Dalarnas län. Licensjakten startade den 1 mars och pågick tills kvoten var fylld eller senast till 31 mars i vissa län och  till 15 april i andra län.

Nedan redovisas de djur som besiktigats och rapporterats in av personalen på länsstyrelserna, varefter data skickas till SVA. Uppgifter om kön och ID fylls på allt eftersom fällda  djur undersöks på SVA. 

Ålder anges som årsunge (född 2016) eller vuxen. Exakt åldersbestämning av vuxna individer görs först i slutet av 2017 på ett annat laboratorium. Åldrarna förs sedan in i tabellen när detta är utfört (under 2018).

Karta. De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Klicka på respektive djur längre ned på respektive sida för att komma dit. Kommer ingen kartbild eller en kartbild med Afrika upp beror detta på att vi inte fått några koordinater inrapporterade ännu.

Tabellen uppdaterad:

2017-08-17 16:47:39