Gå direkt till innehåll
Hand med skyddshanske ställer provplatta i låda på labbmaskin.
En 96-brunns platta med framrenad arvsmassa från vildsvinsvävnad och reagenser sätts i PCR-instrumentet för analys. Foto: Oloph Demker/SVA.

Uppdatering afrikansk svinpest (ASF) 27/11

Sidan granskades senast : 2023-11-27

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påvisat 62 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin. Samtliga positiva fall finns inom det så kallade kärnområdet, det vill säga det område där positiva fall redan påvisats och där det är förväntat att hitta fler positiva fall. De nya resultaten förändrar inte bilden av läget.  

Sökinsatserna har den senaste tiden varit intensiv både i kärnområdet och i resten av den smittade zonen. Flera kadaverrester eller skelettdelar har hittats i kärnområdet och i två av dessa har ASF-virus nu påvisats. Antalet påvisade fall kan vara något högre än det faktiska antalet positiva vildsvin eftersom det endast är skelettdelar som hittats och det därför är svårt att veta exakt hur många positiva vildsvin det rör sig. Skelettdelar som hittats nära varandra kan tillhöra samma individ.

Inga nyligen döda vildsvin har hittats under sökinsatserna. Storleken på det mindre område inom kärnområdet där alla positiva fall hittats har inte ökat sedan mitten på september vilket tyder på att det inte är någon aktiv smittspridning i området. 

–De stora sökinsatser som genomförts utanför kärnområdet utan att hitta några positiva fall, det faktum att det bara är skelettrester som vi hittat, och att smittan inte spridits geografiskt på flera månader stödjer att det för närvarande inte är någon pågående smittspridning i området, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.  

Vilka dagar analyser sker och när resultat publiceras beror på vilka fynd som görs och när provtagning sker. Antalet undersökta och antal påvisade fall redovisas i en karta, under kartan finns en tabell.  

Som tidigare har nämnts finns två olika kartor på SVA:s webbsidor, den ena kartan visar resultat av övervakning i anslutning till den smittade zonen och den andra kartan visar även den kontinuerliga övervakningen som pågår i resten av landet. 

Kontakt

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight