Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på lodjur 2019

Licensjakten på lodjur startar den 1 mars och pågår tills kvoten är fylld eller senast till 31 mars i vissa län och  till 15 april i andra län

Nedan redovisas de djur som besiktigats och rapporterats in av personalen på länsstyrelser i länen där jakt bedrivs, varefter data skickas till SVA. Vanligen uppdateras denna tabell vardagar, under kontorstid. Ytterligare uppgifter fylls på när de fällda lodjuren  har undersökts på SVA. 

Ålder anges preliminärt som årsunge (född våren året innan jakten) eller vuxen. Exakt åldersbestämning av vuxna individer görs genom tandsnittning på annat laboratorium senare under året. De mer exakta åldrarna förs sedan in i tabellen när resultaten kommit till SVA.

Karta. De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Klicka på respektive djur längre ned på respektive sida för att komma dit.

Tabellen uppdaterad:

2019-04-08
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Stockholms län 3 3 Jakten avlyst Karta
Jämtlands län 15 16 Jakten avlyst Karta
Västerbottens län 16 17 Jakten avlyst Karta
Västernorrlands län 8 8 Jakten avlyst Karta
Värmland 9 9 Jakten avlyst Karta
Örebro 3 2 Jakten avlyst Karta
Västmanlands län 2 2 Jakten avlyst Karta
Västra Götaland 7 7 Jakten avlyst Karta
Kalmar län 3 3 Jakten avlyst Karta
Jönköping 2 2 Jakten avlyst Karta
Hela landet 68 69 Karta