Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stora rovdjur

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

 Brunbjörn (Ursus arctos). Foto: Karin Bernodt/SVA

I samband med licensjakt på stora rovdjur redovisar SVA löpande resultat från jakten.

SVA:s roll är enligt överenskommelse med Naturvårdsverket att effektivisera, samordna och utveckla hanteringen av material och data från döda stora rovdjur.

En viktig del av rovdjursarbetet på SVA är att samla in data och prover från de stora rovdjur som hittas döda eller avlivas, samt att detta vid förfrågan blir tillgängligt för andra myndigheter och institutioner.

Rutinmässigt tas prover till SVA:s biobank, samt till pågående studier som bland annat rör genetik, reproduktion, och åldersbestämning.

Smygande lodjur. Foto: Karin Bernodt/SVA.

Licensjakt på lodjur 2019

Alla lodjur som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA. 

På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om dom har några äldre skador. Skytten kan även få kraniet mot en kostnad (kontakta viltsektionen för prisuppgift).

Tidigare års licensjakt på lodjur

2018  
2017 2009
2016 2008
2013 2007
2012 2006
2011 2005
2010 2004

Rapporter

Fällfångst, sammanställning 1996-2009