Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kontakta oss

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar. Vid kontakt via telefon eller e-post kan uppgifter bli allmänna handlingar i de fall då det krävs för att vi ska uppfylla det krav som åligger oss att förebygga, diagnostisera och bekämpa sjukdomar hos djur.

I de fall detta görs kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att exempelvis utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete.

Enskilda anställda nås på telefon via vår växel. E-postadresser till anställda är fornamn.efternamn@sva.se.

Telefon 018-67 40 00

E-post för allmänna frågor: sva@sva.se

Öppettider 

Helgfri vardag september - april 07.50-16.30, maj - augusti 07.50-15.50

Förkortade arbetsdagar 

Trettondagsafton, sista april samt dagen före Alla Helgons dag stänger SVA 12.00. 
Skärtorsdag stänger SVA 14.30.
Alla klämdagar stänger SVA 14.00. 

Rapportering om döda eller sjuka vilda djur

Kontakta SVA:s viltsektion genom https://rapporteravilt.sva.se

Presskontakt 

Under ordinarie öppettider via SVA:s växel: 018-67 40 00.  För övriga tider se vårt pressrum.

Jourhavande epizootolog, tjänsteman i beredskap (TIB) 018-67 40 01

OBS! Endast vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom, utanför ordinarie öppettider när växeln har stängt.

SVA:s registratur 

Via växeln 018-67 40 00, vardagar: 09.00-11.00, 13.00-15.00, klämdagar: 08.00-10.00. E-post: registrator@sva.se

Webbredaktionen 

Vid frågor eller synpunkter på webbplatsens innehåll eller funktioner, kontakta Staben för kommunikation

Fax

018-30 91 62

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning. SVA är skyldig att förebygga, diagnostisera och bekämpa sjukdomar hos djur. Personuppgifter kan vara nödvändiga för att exempelvis utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Eftersom SVA bedriver forskning kan personuppgifter, som behövs för forskning, behöva sparas för en längre tid.

Du har rätt att begära

  • information om de personuppgifter som finns om dig
  • rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
  • begränsning av behandling eller invända mot behandling

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.