Gå direkt till innehåll

Campylobacterios som zoonos

Campylobacterios

Fjäderfä

Campylobacter överförs till människa främst via förorenade livsmedel och vatten, men också genom direkt eller indirekt kontakt med smittbärande djur eller människor. Bakterien förekommer normalt i tarmkanalen hos ett flertal varmblodiga djurarter och fåglar.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst 

Infektion med campylobacter förekommer i hela världen. Det är den vanligaste bakteriella orsaken till tarmsjukdom hos människa i Sverige. I Sverige har ett övervakningsprogram för Campylobacter hos slaktkyckling bedrivits sedan 1991. Andelen påvisade slaktkycklinggrupper har minskat från cirka 20 procent 2002 till 5,1 procent 2020 men den månatliga förekomsten varierar.

Campylobakterinfektion hos människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Fynd av campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktigt.

Sjukdomsstatistik

Under 2020 rapporterades 3 434 fall av campylobacterinfektion hos människor i Sverige. De senaste åren har annars mellan cirka 8 000 och 9 500 fall rapporterats årligen. Mörkertalet är stort och det verkliga antalet bedöms vara mer än tio gånger fler. Under 2020 rapporterades över 71 procent av dem som insjuknade vara smittade i Sverige, medan övriga är utlandsresenärer som smittats till exempel under semester i Europa eller Sydostasien.

Fakta om campylobakterios

Smittämne

Bakterien Campylobacter. Flera arter förekommer men Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är vanligast.

Symtom hos människa

Akuta symtom: Diarré, kräkningar, buksmärtor, feber och illamående. Komplikationer och följdsjukdomar förekommer, såsom irritabel tarm, reaktiv artrit, Guillain-Barrés syndrom.  

Inkubationstid

1–3 dygn (1–10 dygn).

Mottaglighet

Alla är i princip mottagliga.

Smittkälla

Livsmedel, djur och förorenat vatten.

Smittsätt

Intag av livsmedel eller vatten som kontaminerats med campylobacter, eller direkt eller indirekt kontakt med campylobactersmittade djur eller människor.

Kontroll

Undvik vatten av tveksam kvalitet och opastöriserad mjölk. Upphetta (stek, koka, grilla) kyckling och annat fjäderfäkött noga innan förtäring. Håll god hygien av livsmedel, i synnerhet fjäderfäkött. Håll isär rått kött och andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, såsom sallad.  Rengör använda köksredskap noggrant.

Europeiskt referenslaboratorium

SVA är Europeiskt referenslaboratorium (EURL) för Campylobacter och har flera ackrediterade metoder för analys av Campylobacter

Hitta på denna sida