Gå direkt till innehåll

Projektledare/forskare

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet Sista ansökningsdag : 2024-05-27
sök tjänsten

Vikariat | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28–35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2024-05-27

Ansök här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:721482/

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

På sektionen för Miljö och fodersäkerhet (SMF) jobbar vi med att djurens närmiljö, foder och vatten ska vara säkert ifrån smittor och andra faror, till exempel giftiga ämnen. Eftersom klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för djurhållning och djurhälsa är övervakning och hantering av dess effekter kopplat till smittor och andra faror en viktig del av vårt arbete.    

Arbetsuppgifter

Leda och medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och myndighetsuppgifter kopplat till SVA:s uppdrag inom miljö- och fodersäkerhet. Det kan handla om att planera och hålla i möten eller workshops, bearbeta data, skriva texter för websidor och rapporter, samarbeta med andra organisationer och kommunicera med omgivande samhälle.

Sektionen jobbar med säkert foder, vatten och närmiljö för djur. I ansvarsområdet ryms både kemiska och mikrobiella faror, nationella och internationella regelverk kopplat till foder och hur djurhälsa och djurhållning påverkas av klimatförändringarna, t.ex. vilka faror och smittor som kan uppstå vid ett förändrat klimat och även hur och vilken anpassning som kan behövas för bibehållen djurhälsa.

Kvalifikationer

- Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område
- Erfarenhet av att driva och leda projekt, gärna i akademisk kontext eller på myndighet

Egenskaper som värderas är:

förmåga att se möjligheter och ta initiativ
förmåga att samarbeta med olika personer
flexibilitet
strukturerad
kreativ
problemlösande analysförmåga
förmåga till helhetssyn

Meriterande

- forskningsutbildning
- kunskap om mikrobiella eller kemiska faror i foder och vatten och hur de kan påverka djur
- kunskap om mikrobiella, kemiska eller andra faror i djurs miljö
- kunskap om klimatförändringars påverkan på djurs hälsa eller djurhållning 
- erfarenhet av klimatpåverkan och anpassning av lantbrukssektorn (klimatanpassning)

Villkor 

Anställningen är ett vikariat from 2024-06-17-2025-04-15. 

Snabbfakta om tjänsten

Anställningsform : Tidsbegränsad anställning
Tillträde : 2024-06-17
Sysselsättningsgrad : Heltid
Referensnummer : 2024/34
Plats : Uppsala
Fackliga företrädare : Magnus Thelander, SACO 018-674000
Anton de Jong, ST 018-674000
Theres Andersson, Seko 018-674000

Kontaktpersoner

Johanna Dernfalk

Sektionschef

Statens veterinärmedicinska anstalt

Övrigt

Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.

Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.

All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

 Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan! 

Sidan granskades senast : 2024-05-27