Gå direkt till innehåll

Öppna data från SVA

Här hittar du all information som SVA erbjuder som öppna data. 

Rapporter om vilda djur

SVA publicerar rapporter och publikationer som handlar om vilda djur. Dessa behandlar främst resultat från licensjakt på rovdjur men även annan information finns publicerad.

SVA:s publikationer om vilda djur

Format: pdf

Rapporter om antibiotikaresistens

Antibiotika är viktiga läkemedel i behandlingen av infektioner hos både människor och djur. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Detta är ett allvarligt och växande problem för människors och djurs hälsa både i Sverige och världen. Här publiceras SVA:s rapporter från övervakning av antibiotikaresistens.

SVA:s publikationer om antibiotikaresistens

Format: pdf

Sjukdomsövervakning av vilda djur

SVA har som enda veterinärmedicinska laboratorium uppdraget att följa och analysera sjukdomstillståndet hos vilda djur i Sverige. SVA samlar information om aktuellt smittläge i form av kartor över aktuellt smittläge för sjukdomarna CWD/avmagringssjuka, fågelinfluensa, harpest, kvarka, salmonella hos katt och afrikansk svinpest samt rapporter och kommentarer.

SVA:s rapporter över sjukdomsläget hos vilt i Sverige

Hälsa, sjukdomar och dödsorsaker hos marina däggdjur i Sverige under 2020

Format: pdf

Smittspridningskartor

CWD/Avmagringssjuka

Fågelinfluensa

Harpest

Kvarka

Salmonella hos katt

Afrikansk svinpest

Format: html

Att använda SVA:s material

Rapporternas textinnehåll samt tabeller får återges fritt med angivande av källa (CCBY) om inte annat anges. Bilder och illustrationer i rapporterna omfattas dock av upphovsrätt.

Kartornas faktainnehåll får återges fritt med angivande av källa (CCBY) om inte annat anges.

Varför arbetar SVA med öppna data?

SVA arbetar med öppna data för att sprida kunskap om våra kärnområden och därigenom genom främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö.

Vill du veta mer om vårt arbete med öppna data: sva@sva.se

Senast uppdaterad : 2021-03-08