Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelinfluensa hos tamfjäderfä i Danmark

2016-11-22
Fjäderfä ska hållas inomhus. Det innebär Jordbruksverkets höjda skyddsnivå för fjäderfä i Sverige, som omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet. Bakgrunden är att Danmark nu drabbats av ett utbrott av fågelinfluensa H5N8 hos tamfåglar.

Under de senaste veckorna har utbrott av fågelinfluensa rapporterats från ett flertal länder i olika delar av Europa. Främst har det handlat om fall av ökad dödlighet hos vilda fåglar, men även fjäderfä har drabbats, troligen som ett resultat av kontakt med vilda fåglar. För att minska risken för smitta från vilda fåglar till fjäderfä skärps därför kraven på biosäkerhet.

Beslutet om höjning av skyddsnivån kan komma att omvärderas så snart ytterligare information finns tillgänglig om omfattningen av smittspridningen.

Det kan finnas tillfällen då det inte går att ta in fåglarna inomhus. Men det är i de fallen viktigt att djuren hålls i en inhägnad och får foder och vatten under tak, meddelar Jordbruksverket.

– Den utveckling vi har sett under de senaste veckorna visar en omfattande spridning av fågelinfluensa hos vild sjöfågel, såväl i vårt närområde som i andra delar av Europa. Strikta biosäkerhetsrutiner för att förhindra kontakt med vilda fåglar är av högsta vikt för att minska risken för utbrott hos svenska fjäderfä, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

Läs mer

Jordbruksverkets pressmeddelande 2016-11-21
om fågelinfluensa på SVA:s webb
om fågelinfluensa på Jordbruksverkets webb
om fågelinfluensa på Folkhälsomyndighetens webb
broschyren "Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa"

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls