Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nu finns vaccin mot nya kaningulsoten

2016-10-19

SVA har nu ett vaccin i lager mot den nya varianten av kaningulsot. Vaccinet är verksamt både mot RHDV1, klassisk kaningulsot, och RHDV2, den nya kaningulsoten. Ytterligare ett vaccin mot kaningulsot, enbart mot typ 2, kommer att finnas i lager lite längre fram.

Vaccinet kan veterinärer och djurkliniker börja beställa från SVA nu. Som kaninägare gör du bäst i att vända dig till din lokala veterinär med frågor som rör vaccinering och doser till just dina kaniner.

Både RHDV2 och klassiskt kaningulsotsvirus orsakar allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner. Det är mycket smittsamt. Smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar.

Läs mer

om beställning av vacciner, kaningulsot och utbredning

om sjukdomen kaningulsot

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls