Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Uppdatering av situationen avseende fågelinfluensa i Europa med anledning av nya utbrott

2015-02-10 av:
Statsepizootologen

Sedan det första fallet av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 rapporterades från Tyskland i början av november förra året har smittan påvisats i ytterligare tre länder inom EU (Nederländerna, Italien och Storbritannien). Dessutom har tre andra typer av fågelinfluensa konstaterats hittills under 2015; högpatogen H5N1 i Bulgarien, lågpatogen H5 i Italien och lågpatogen H7 i Storbritannien. Sammantaget har ett tjugotal utbrott av fågelinfluensa rapporterats på fjäderfä, fåglar i fångenskap och vilda fåglar under denna tid. I Tyskland är utbrotten koncentrerade till kustområdena i norra Tyskland.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har under 2014 cirkulerat i Asien, framför allt i Sydkorea, och orsakat stora problem i fjäderfänäringen där. Högpatogen H5N1 har inte påvisats i Europa sedan 2008 men har sedan årsskiftet 2014/2015 orsakat flera utbrott i Israel. I Sverige har högpatogen fågelinfluensa H5N1 påvisats på vilda fåglar 2006. Lågpatogena fågelinfluensavirus påvisas då och då i Europa.

Vilda vattenlevande fåglar cirkulerar i och kring Östersjön under vintern och då Sveriges handel med levande fjäderfä är av liten omfattning bedöms vilda fåglar vara den troligaste introduktionsvägen för fågelinfluensa till svenska fjäderfä.

Jordbruksverket beslutade 18 november 2014 att fjäderfä skulle hållas inomhus med anledning av den förhöjda risken för introduktion av aviär influensa.

SVA bedömer att risken för introduktion av fågelinfluensa till svenska fjäderfä fortsatt är förhöjd men att risken reduceras av de rådande restriktionerna.

Jordbruksverket beslutade den 25 februari 2015 om lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa.

Läs SVAs snabba riskvärdering här:

Snabb värdering av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för smitta med aviär influensa till följd av pågående utbrott inom EU (pdf)

Taggar: