Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Skogshare. Foto: Henrik Uhlhorn/SVA. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet.

Utbrott av harpest i Norrbotten

Sidan granskades senast : 2020-08-19

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har sedan mitten av juli fått in rapporter om många döda harar från Norrbotten. Fynden har framför allt gjorts i kustlandet. Harpest har påvisats hos skogsharar från Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Kiruna kommuner.

– Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda. Åren 2019 och 2015 var de senaste större utbrotten av harpest där även många människor drabbades av sjukdom, säger bitr. statsveterinär och viltpatolog Henrik Uhlhorn, SVA.


Harpest, som orsakas av en bakterie, kan även smitta människor. Bakterien sprids vanligtvis via mygg, då dessa kan överföra smitta när de suger blod hos exempelvis gnagare, harar och människor. Men infektion kan också uppkomma vid kontakt med ett sjukt djur, genom att äta infekterat kött eller dricka smittat vatten. Till riskgrupperna hör jägare som tar ur den skjutna harens organ. Vid all hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt.


Rapportera gärna in fynd av döda harar, och så kallat fallvilt av andra arter också, på webbformuläret rapporteravilt.sva.se. Viltsektionens personal kontaktar rapportören när det är fall av intresse att skicka in för undersökning.

Karta över fynd av döda harar och smittade harar

Läs mer

om harpest

om harpestutbrottet i Norr- och Västerbotten 2015

om utbrottet av harpest 2019

Läs mer hos andra

Folkhälsomyndigheten

Henrik Uhlhorn

Viltpatolog, biträdande statsveterinär, VMD

Statens veterinärmedicinska anstalt

Porträtt av Henrik Uhlhorn

Foto: Göran Ekeberg/AddLight