Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Red vent syndrome hos fisk

Förekomst

Lax är en av de fiskarter som kan agera som mellanvärd för spiralmasken, Anisakis simplex. Infektion hos lax följer ofta samma mönster som hos andra fiskar som agerar mellanvärd, se Anisakis simplex hos fisk, men man kan även se den yttring som kallas Red vent syndrome (RVS). Infektionen drabbar laxen under havsfasen och kvarstår under några månader efter att laxen återvänt till sötvatten. Grilse, det vill säga lax som återvänder för lek efter bara ett år till havs, verkar vara drabbade i högre grad än fisk som varit till havs mer än ett år.

Symtom

RVS

Milda symtom vid RVS. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Mikael Henriksson

Måttliga symtom

Måttliga symptom vid RVS. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Mikael Henriksson

Vid RVS ses svullnad, rodnad, blödningar och fjällförlust av varierande grad runt laxens kloak (anus och könsöppning). Ibland kan larver ses med blotta ögat strax under huden i det infekterade området. Infektionen läker av efter några månader i sötvatten. Även om fisken fortfarande har symptom vid tiden för lek, verkar infektionen inte påverka förmågan att fortplanta sig. Infektionen verkar inte heller vara associerad med dödlighet.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Rundmasken Anisakis simplex

Infektionsport:

Via oralt intag

Spridning i djuret:

Vid RVS finns larver inkapslade i bindväv och muskulatur runt fiskens analöppning, men larver kan finnas även i inre organ och kroppsmuskulatur

Smittvägar:

fisken får i sig Anisakislarver via sin föda, det vill säga kräftdjur eller mindre fiskar som utgör ett tidigare steg i parasitens livscykel.

Livsmedelshygieniska aspekter

Anisakis simplex är en zoonos, det vill säga den kan smitta till människa. Larver kan finnas även i andra delar av fisken än runt gattet. Det är därför inte säkert att äta fisken rå även om man skurit bort det synligt infekterade området. Se Anisakis simplex hos fisk för rekommendationer avseende tillagning.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Lax är en av de fiskarter som kan agera som mellanvärd för spiralmasken, Anisakis simplex. Infektion hos lax följer ofta samma mönster som hos andra fiskar som agerar mellanvärd, se Anisakis simplex hos fisk, men man kan även se den yttring som kallas Red vent syndrome (RVS). Infektionen drabbar laxen under havsfasen och kvarstår under några månader efter att laxen återvänt till sötvatten. Grilse, det vill säga lax som återvänder för lek efter bara ett år till havs, verkar vara drabbade i högre grad än fisk som varit till havs mer än ett år.

Symtom

RVS

Milda symtom vid RVS. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Mikael Henriksson

Måttliga symtom

Måttliga symptom vid RVS. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Mikael Henriksson

Vid RVS ses svullnad, rodnad, blödningar och fjällförlust av varierande grad runt laxens kloak (anus och könsöppning). Ibland kan larver ses med blotta ögat strax under huden i det infekterade området. Infektionen läker av efter några månader i sötvatten. Även om fisken fortfarande har symptom vid tiden för lek, verkar infektionen inte påverka förmågan att fortplanta sig. Infektionen verkar inte heller vara associerad med dödlighet.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Rundmasken Anisakis simplex

Infektionsport:

Via oralt intag

Spridning i djuret:

Vid RVS finns larver inkapslade i bindväv och muskulatur runt fiskens analöppning, men larver kan finnas även i inre organ och kroppsmuskulatur

Smittvägar:

fisken får i sig Anisakislarver via sin föda, det vill säga kräftdjur eller mindre fiskar som utgör ett tidigare steg i parasitens livscykel.

Livsmedelshygieniska aspekter

Anisakis simplex är en zoonos, det vill säga den kan smitta till människa. Larver kan finnas även i andra delar av fisken än runt gattet. Det är därför inte säkert att äta fisken rå även om man skurit bort det synligt infekterade området. Se Anisakis simplex hos fisk för rekommendationer avseende tillagning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls