Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund

Tänk på att det är viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt.

Infektioner som kan drabba hundar

Om din hund visar tecken på sjukdom ska du inte låta den umgås med andra hundar. Foto: Sofia Boqvist

Veterinären som undersöker ditt djur kan skicka prover till SVA:s laboratorier för analys. Bakterier, virus, parasiter och förgiftningar kan analyseras. Mikroskopiska undersökningar av prover från exempelvis hudförändringar eller tumörer görs också av SVA.

SVA:s specialister kan också hjälpa veterinären med tolkning av provsvar, rekommendationer för att förhindra smittspridning med mera. Om så är fallet, kan avlidna/avlivade djur också obduceras på SVA för att fastställa dödsorsak eller sjukdomsorsak. Vi kan också utföra separat kremering så att askan kan återlämnas till djurägaren.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls