Gå direkt till innehåll
Diagram som visar försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2017.
Bilden visar försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2017 uttryckt som mg aktiv substans per populationskorrektionsenhet (PKU). Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Antibiotikaförsäljningen till djur fortsätter att minska

Sidan granskades senast : 2019-10-16

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vi sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika.

En ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) redovisar statistik över försäljning av antibiotika till djur under 2017 i 31 europeiska länder. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter. SVA bidrar också med expertis som stödjer EMA:s arbete med insamling och analys av data.

Stora skillnader mellan länder

Rapporten visar att försäljningen har minskat med totalt 32 procent för de 25 länder som deltagit i EU-övervakningen sedan 2011. Tyskland och Nederländerna har minskat försäljningen med cirka 60 procent på samma tid.

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. Den kraftiga minskningen i vissa länder visar talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. Enheten PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land, uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Måttet är dock trubbigt och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

Du kanske också är intresserad av