Gå direkt till innehåll
Foto av vetekorn.
Vetekorn. Foto:SVA

Årets spannmål kräver vaksamhet

Sidan granskades senast : 2023-12-14

Stora kvalitetsbrister i årets spannmål rapporteras av Föreningen Foder & Spannmål. Mögelgifter, grönskott, hög och ojämn vattenhalt, samt risk för återfuktning ger skäl till extra uppmärksamhet. SVA bedömer att det är risk för negativ påverkan på djurhälsa och produktion. Det finns alltså anledning att analysera sin foderspannmål.

Årets spannmålsskörd är dålig. I synnerhet förekommer stora kvalitetsproblem, till exempel fusariumangrepp som leder till att onormalt stor andel klassas om från bröd- till foderspannmål. På flera håll i Väst- och Mellansverige har mycket höga DON-halter påvisats i havre. Långt över det gränsvärde på 1 750 µg/kg som gäller livsmedel. För foder finns inget gränsvärde men ett rekommenderat värde (8 000 µg/kg), men det är mycket för högt för de flesta produktionsdjur. I synnerhet grisar är mycket känsliga så att det är risk för ohälsa och produktionsstörningar redan vid halter under gränsvärdet för livsmedel.

– SVA vill främst uppmärksamma problemet för grisproducenter med egenproducerad spannmål eller sådan som köpts in utanför handelsledet. Förekomst av mykotoxiner syns inte med blotta ögat utan det krävs kemiska analyser för att fastställa eventuell kontamination, varnar Erik Nordkvist, forskare på avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet vid SVA.

För grisar finns rekommenderade maxvärden för olika mögelgifter. Fusariummykotoxiner som i huvudsak produceras är DON (deoxynivalenol), T2- och HT2-toxin samt ZEN (zearalenon). Tecken på DON-förgiftning är matvägran och andra mag/tarmproblem. Riktvärden för dessa i foder till grisar är 900 µg/kg för DON och 250 µg/kg för T2+HT2. För zearalenon som påverkar fruktsamheten finns olika maxvärden, 100 µg/kg för smågrisar och gyltor respektive 250µg/kg för suggor och slaktsvin.

– Tänk på att fusariummykotoxiner kan finnas i halmen men där saknas rekommenderade maxvärden, avslutar Erik Nordkvist. Vid lagring av otillräckligt torkad spannmål eller vid kondens och återfuktning kan OTA (ochratoxin A) bildas. Detta mykotoxin kan orsaka njurproblem och kan även stanna kvar i vävnad vilket kan medföra nedklassning från livsmedel. Rekommenderat maxvärde för OTA i foder till grisar är 50 µg/kg.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight