Gå direkt till innehåll
I mitten en bild av ett vildsvin vid våtmark i gryning eller skymning. Bakom den något oskarpa bilder, en med en jägare och en med en borste som gör rent en stövelsula.
Under 2023 blev AI en allt angelägnare fråga för hela samhället. Som en liten reflektion över detta är SVA:s omslag för 2023 en AI-genererad bild.

Årsredovisning med gediget innehåll

Sidan granskades senast : 2024-02-27

Hur löser SVA sitt uppdrag att utveckla kunskap om och övervaka allvarliga djursjukdomar? Som även omfattar sjukdomar och smittämnen som kan överföras mellan djur och människor samt farliga substanser i foder? SVA:s vision “Friska djur – trygga människor” handlar om att ett gott hälsoläge bland våra djur är en förutsättning för att vi människor ska vara trygga.

– Nu har jag levererat vår årsredovisning för 2023! Som vanligt en matig (samt snygg och lättläst!) redogörelse för det mångfacetterade arbete SVA gör. Vi är en myndighet som jobbar med hela djurriket: land- och vattenlevande djur, tama och vilda djur. Därför möter och berör vi väldigt många olika verksamheter i samhället – andra myndigheter, företag, branschorganisationer, privatpersoner och intresseorganisationer av olika slag, säger Ann Lindberg, generaldirektör på SVA och fortsätter.

– I år har vi förstås satt ett särskilt fokus på vårt arbete med afrikansk svinpest (sidorna 7 och 8). Ett dedikerat avsnitt sätter SVA:s kunskapsstöd och innovationsarbete (sidorna 32-37) i ett större sammanhang, och förklarar hur myndigheten varit en viktig motor i att driva fram de beslut som möjliggjort att Sverige förhoppningsvis kan friförklaras på rekordtid, hälsar Ann Lindberg, generaldirektör SVA.

Via länken nedan kan PDF laddas ned. Önskar du tryckt årsredovisning ska du mejla till sva@sva.se.

Kontakt

Joakim Nordblom

Pressekreterare

Porträtt av Joakim Nordblom

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av